Word lid van de ‘TVL Club van 50’!

logo_club_50Voor iedereen die de tennissport in het algemeen en Tennisvereniging Lopik in het bijzonder een warm hart toedraagt is de ‘TVL-Club van 50’ een prachtige manier dit warme gevoel om te zetten in iets moois! Op 1 januari 2018 gaat de Club officieel van start, ‘lidmaatschap’ bedraagt, hoe kan het ook anders, € 50,00 per jaar. Tijdens een gezellige ‘vergadering’, jaarlijks in januari of februari te houden, beslissen de leden van de Club waar dat jaar de inkomsten van de Club aan besteed gaan worden. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met het bestuur van TVL, waarbij het bestuur eventueel ook suggesties aan kan dragen; de leden van de Club hebben echter altijd het laatste woord! Tijdens de eerste bijeenkomst zal een ‘Club-bestuur’ worden gekozen, waarmee de Club ook daadwerkelijk zelfstandig kan handelen.

Inschrijven kan zowel als bedrijf als op persoonlijke titel. Een overzicht met leden zal op de website worden gepubliceerd, tevens zal in de kantine een overzicht met leden komen te hangen.

De ‘spelregels’ van de ‘Club van 50’:

 • Het lidmaatschap van de ‘TVL Club van 50’ wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
 • De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 50,00;
 • De contributie wordt jaarlijks in de eerste week van januari via een automatische incasso geïnd;
 • Jaarlijks in januari of februari vindt de (feestelijke) informele ‘clubvergadering’ plaats;
 • De clubleden kiezen uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • Tijdens de clubvergadering wordt de bestemming van beschikbare gelden vastgesteld;
 • Het bestuur van de vereniging kan verzoeken indienen voor bestemming van de gelden;
 • De jaarlijkse bestemming van de gelden wordt gepubliceerd via de diverse media waarover de vereniging beschikt;
 • De financiële middelen worden beheerd op de algemene rekening van TVL, de penningmeester van de Club heeft regelmatig overleg met de penningmeester van de vereniging;
 • Namen van de clubleden worden vermeld op een in het clubhuis geplaatst Club bord en op de Club-pagina op de website van de vereniging (tenzij het lid nadrukkelijk aangeeft dit niet te wensen);
 • Opzegging dient te geschieden vóór 1 december;

Word nu lid van de 'TVL Club van 50' (particulier)

Schrijf nu in!

Word nu lid van de 'TVL Club van 50' (bedrijven)

Schrijf nu in!