Tarieven 2018

Bestaande leden

In onderstaande tabel vind je de tarieven voor 2018. De contributie is een jaar lang lidmaatschap, van januari tot en met december (kalenderjaar) voor bestaande leden. De weergegeven tarieven in de tabel gelden bij betaling per automatische incasso.
Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart, het zomerlidmaatschap loopt van 1 juni t/m 30 september

Klik hier voor lestarieven.

 Contributie jaar 2018 Zomerlidmaatschap 2018 Winterlidmaatschap 2018/2019
 Jeugdleden t/m 12 jaar Mogen alleen spelen tot 19.00 uur. € 56,00 € 31,00 € 31,00
 Jeugdleden (13 t/m 16 jaar) Mogen onbeperkt spelen.  € 66,00 € 36,25 € 36,25
 Semi – seniorleden (17 t/m 20 jaar) Mogen onbeperkt spelen. € 88,00 € 48,75 € 48,75
Seniorleden vanaf 21 jaar Mogen onbeperkt spelen. € 138,00 € 75,75 € 75,75
Donateurs Niet speel gerechtigd. € 25,00
Langdurig geblesseerd € 30,00
* Wanneer je kiest voor betaling per acceptgiro i.p.v. automatische incasso rekent TVL per jaar € 5,- administratiekosten.

Nieuwe leden

In onderstaande tabel vind je de tarieven voor 2018 en winterlidmaatschap 2018/2019.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per lid.
De weergegeven tarieven in de tabel gelden bij betaling per automatische incasso.

Klik hier voor lestarieven.

Normaal lidmaatschap

 Contributie jaar 2018
(excl. inschrijfgeld)
 Contributie na 1 aug. 2018
(excl. inschrijfgeld)
Contributie na 1 okt. 2018
(excl. inschrijfgeld)
 Jeugdleden t/m 12 jaar Mogen alleen spelen tot 19.00 uur. € 56,00 € 28,00 € 14,00
 Jeugdleden (13 t/m 16 jaar) Mogen onbeperkt spelen.  € 66,00  € 33,00 € 16,50
 Semi – seniorleden (17 t/m 20 jaar) Mogen onbeperkt spelen. € 88,00 € 44,00 € 22,00
Seniorleden vanaf 21 jaar Mogen onbeperkt spelen. € 138,00 € 69,00 € 34,50
Donateurs Niet speel gerechtigd. € 25,00

Winterlidmaatschap 2018/2019
Zomerlidmaatschap 2018

 Contributie winter
1 okt. ’18 / 31 maart ’19
(excl. inschrijfgeld)
of
Contributie zomer
1 juni t/m 30 sept. ’18
(excl. inschrijfgeld)
 Contributie winter
1 dec. ’18/ 31 maart ’19
(excl. inschrijfgeld)
 Jeugdleden t/m 12 jaar Mogen alleen spelen tot 19.00 uur. € 31,00 € 20,67
 Jeugdleden (13 t/m 16 jaar) Mogen onbeperkt spelen.  € 36,25  € 23,67
 Semi – seniorleden (17 t/m 20 jaar) Mogen onbeperkt spelen. € 48,75 € 32,00
Seniorleden vanaf 21 jaar Mogen onbeperkt spelen. € 75,75 € 50,00

* Wanneer je kiest voor betaling per acceptgiro i.p.v. automatische incasso rekent TVL per jaar € 5,- administratiekosten.

Regels omtrent betaling contributie
 1. Voor het innen van de jaarlijkse contributie maken wij gebruik van automatische incasso
 2. U kunt kiezen uit de volgende incassodata: 28 december, 28 januari, 26 februari
 3. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso dan wordt er 5 euro administratiekosten gerekend bij de contributie).
 4. Het opzeggen of het wijzigen van het lidmaatschap dient schriftelijk( via het opzegformulier) te worden gedaan, uiterlijk voor 1 december van enig jaar. Het lidmaatschap is pas beëindigd indien TVL de schriftelijke opzegging heeft bevestigd.
 5. Bij opzeggen na 1 december van enig jaar blijft u de contributie verschuldigd over een vol komend verenigingsjaar jaar.
 6. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van enig jaar.
 7. Leden die voor lange tijd uitgeschakeld zullen zijn door bijv. zwangerschap of een blessure kunnen hun lidmaatschap voor één jaar opschorten. Zij zijn dan € 30,00 verschuldigd als bijdrage in KNLTB – en administratiekosten (mits voldaan aan punt 9).
 8. Leden die door verhuizing per 1 juli van enig jaar geen gebruik meer maken van verenigingsfaciliteiten, kunnen voor een half jaar lid worden, evenals de contributie verplichting halveren (mits voldaan aan punt 9).
 9. Regelingen 7 en 8 gelden alleen, indien zij schriftelijk vóór 1 december van enig jaar zijn aangevraagd bij de ledenadministratie en deze het verzoek schriftelijk heeft bevestigd.
 10. Betalingen kunnen uitsluitend en alleen per bank worden gedaan.
 11. De verschuldigde contributie dient uiterlijk voor 1 maart zijn bijgeschreven op de bankrekening van TVL
 12. Leden die per 1 maart van enig jaar hun contributie niet hebben betaald en die geen gebruik hebben gemaakt van de hiervoor genoemde regelingen, worden geschrapt als lid. Dit zal gevolgen hebben voor een eventueel hernieuwd lidmaatschap. Tevens zal de geldelijke verplichting rechtens worden verhaald met alle daarbij behorende kosten.
 13. Nieuwe leden dienen de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld (zie website kopje Lidmaatschap; Tarieven Lidmaatschap) over te maken naar Rabobank Utrechtsewaarden e.o, bankrekening NL49 RABO 0337 1605 03 t.n.v. Tennis Vereniging Lopik onder vermelding van de naam van het nieuwe lid. Pas nadat uw betaling is ontvangen en uw pasfoto is ingeleverd en door de KNLTB is verwerkt, krijgt u een leden pas.
 14. Voor het vaststellen van de hoogte van de contributie voor het betreffende verenigingsjaar is de leeftijd die in dat betreffende verenigingsjaar bereikt word bepalend.
 15. Wordt u na 1 augustus van enig jaar lid van TVL dan betaalt u voor de rest van dat jaar een gereduceerd tarief. Dit geldt alleen indien u tenminste ook het dan komend jaar volledig lid blijft. Wilt u dit niet dan betaalt u voor het jaar waarin u lid wordt het normale lidmaatschapstarief.