Inschrijfformulier Lidmaatschap TVL 2017

Persoonsgegevens

Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht: ManVrouw
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Doorlopende Machtiging (SEPA)
Voor het innen van de jaarlijkse contributie maken wij gebruik van automatische incasso.
Naam Rekeninghouder:
IBAN:
Gewenste datum incasso:

28 december28 januari26 februari

Hierbij geeft u toestemming aan Tennisvereniging Lopik om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contribute van de vereniging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Ik wens geen gebruik te maken van de automatische incasso (er worden 5 euro administratiekosten gerekend bij de contributie).
Lidmaatschap

E-Bondsnummer: (Indien reeds lid bij andere club)
Speelsterkte Single: (beginner = 9)
Speelsterkte Dubbel: (beginner = 9)

Klik hier voor actuele tarieven

Gewoon lidmaatschap:
(Jeugd t/m 12 jaar)(Jeugd 13 t/m 16 jaar)(Semi Senior 17 t/m 20 jaar)(Senior vanaf 21 jaar)(Donateur)
Winterlidmaatschap:
(Jeugd t/m 12 jaar)(Jeugd 13 t/m 16 jaar)(Semi Senior 17 t/m 20 jaar)(Senior vanaf 21 jaar)
Zomerlidmaatschap:
(Jeugd t/m 12 jaar)(Jeugd 13 t/m 16 jaar)(Semi Senior 17 t/m 20 jaar)(Senior vanaf 21 jaar)
E-mailadres ouder/verzorger: (Alleen voor jeugdleden t/m 12 jaar)
Opmerkingen:
Pasfoto
Upload hieronder een pasfoto (35 x 45 mm).

Datum inschrijving (DD-MM-JJJJ):
Algemene voorwaarden Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden