Reglementen

1. Statuten 2011

2. Huishoudelijk reglement 2017

3. Baanreglement 2017

Als lid van de TVL word je geacht bovenstaande reglementen door te nemen.